Vnitřní řád ordinace

Dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) je pacientka povinna dodržovat vnitřní řád ordinace:

 • Pořadí pacientek určuje lékařka.
 • Všechny pacientky jsou objednávané na konkrétní čas (Nejedná se o čas, kdy pacientka vstupuje do ordinace, ale čas, odkdy má být nejpozději pacientka přítomna v čekárně!).
 • U sestřičky, prosím, sdělte: aktuální zdravotní pojišťovnu, číslo pojištěnce, telefonní číslo, email a adresu bydliště.
 • U lékařky, prosím, sdělte: změnu zdravotního stavu, aktuálně užívané léky, proběhlé operace a všechna vyšetření (vč. ne-gynekologických).
 • Z důvodu bezpečnosti při práci nelze ošetřit pacientky s hmotností 120 kg a více - je překročena maximální nosnost gynekologického křesla a hrozí úraz pacientky.
 • Platí přísný zákaz používání mobilních telefonů nebo jiných technických zařízení k pořizování fotek a videozáznamu během ultrazvukového vyšetření pacientky.
 • Z důvodu bezpečnosti při práci je pobyt nezletilých osob v prostoru gynekologické ordinace rizikový a je nutné dodržovat následující pokyny:
  1. dítě ve věku do 1 roku se může zdržovat v prostoru gynekologické ordinace, bude-li bezpečně připoutané v autosedačce,
  2. dítě ve věku 1 - 6 let se může zdržovat pouze v prostoru gynekologické čekárny a to v doprovodu jiné dospělé osoby, která za dítě nese plnou zodpovědnost.
  Sestřička není povinna hlídat ani zodpovídat za dítě v době gynekologického vyšetření jeho matky!


Děkujeme za respektování a dodržování vnitřního řádu,
Vaše gynekologie

Ordinační hodiny

pondělí12:0018:30
úterý6:3014:00
středa6:3015:00
čtvrtek6:3014:00
pátekzavřeno